KALİTE POLİTİKAMIZ

Vinç ve Çelik Konstrüksiyon Sistemleri üretiminde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan ürünleri zamanında ve uygun fiyata tedarik ederek firmamızın rekabet gücünü arttırıp büyüme ve gelişmesini sürekli kılmaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için aşağıdaki hedefler benimsenmiştir.

  • Ekip ruhu ile çalışarak kaliteyi sürekli olarak yükseltmek
  • Verimliliği arttırarak maliyeti düşürmek
  • İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak
  • Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak
  • Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı içerisinde çalışmak
  • Yasal ve diğer şartların gerekliliklerine uymak
  • Ürün alanımızdaki teknolojik gelişimleri izlemek ve uygulamak
  • Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin olarak kullanmak ve çevreyi korumak

Üst yönetim, uygulanabilir şartların yerine getirilmesi ve firmamıza kurulu olan kalite yönetim sistemi sürekli iyileştirilmesi için her türlü desteği vereceğini taahhüt etmektedir.

Kalite politikasının ve hedeflerin tüm personel tarafından anlaşılması ve tüm faaliyetlerin politika ve Hedefler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.